Статус съобщение

Active context: research

3D CBCT

Подготовка за 3D CBCT: Предварителна подготовка не е необходима. Преди изследването лаборанта ще Ви помоли да свалите всички метални предмети - обеци, верижки, гердани, протези, фиби, шноли от областта на главата. По време на процедурата е важно да не мърдате главата, да не говорите и преглъщате. Всеки пациент получава подробни инструкции, преди изследването.

 Добрата диагностика е основа, за качествено стоматологично лечение.  

Висока разделителна способност, ниска доза

SkyView 3D CBCTпрецизност, на изследванията благодарение на комбинация от фактори: усилване на изображение, възможност за  повишаване разделителна способност,  висока резолюция и CCD  цифров сензор, състоящ се от 7.4 микрона пиксела за откриване на изображението. Извършваме 3D CBCT изследвания, както на цялята челюст, така и на избрани сектори.

Стандартната доза от 37 μSv е 5% от дозата, генерирана от конвенционалните медицински СТ. Това става благодарение на пулсиращо рентгеново излъчване, ефективно усилване на изображението и подходящ диаметър FOV.

 

За да се избегнат грешки и да се прецизира изследването използваме Методът Scout. Това е  софтуер- процедура за привеждане в съответствие, което включва двe (Scout) рентгенови снимки при изключително ниска доза, необходими за идентифициране на центъра на обемната реконструкция. Тези визуализации гарантират, че няма грешки преди сканирането. Ключът към повишаване на качеството на изображението е неподвижността на пациентите в легнало положение -стабилност на гръбнака.

Извършва се:
  • София 1