Статус съобщение

Active context: research

Ортопантомография

Показва цялостния изглед на челюстите, темпоромандибуларните стави, назалната област , част от синусите. Необходима е за доброто планиране на лечение, чрез нея се откриват вродени аномалии, патолагични процеси, фрактури, кисти и положението им спрямо костта, състоянието на алвеоларния гребен, съотношението между синусния контур и апексите на зъбите .
Индикации за панорамна рентгенография-
-първоначален преглед
-изясняване причината за липсващи зъби
-изследване на апикални и периодонтални заболявания
-изследване на темпоромандибуларни стави
-изследване на лицеви асиметрии,подутини,фрактури и травми
-пре и постоперативен статус в лицевочелюстната хирургия
-лечение с импланти
-бавнозаздравяващи екстракционни рани
-ортодонтско лечение
-изясняване на синдроми и системни заболявания

Извършва се:
  • София 1,
  • Пловдив 1,
  • София 2,
  • Пловдив 2,
  • Плевен