Статус съобщение

Active context: products-3-cols

Оборудване

Все повече и повече зъболекари използват Cone Beam компютърна томография (CBCT) за  диагностика, като нова и важна част от лечебния план. Информацията, която получават от  3D CBCT изображенията, денталните лекари  използват всички сфери на...
Апарат за секторни рентгенографии.
Hyperion X7 е модерна апаратура за панорамни и цефалометрични рентгенови изследвания с една от най-ниските дози лъчение в образната диагностика и възможност за динамични трансверзални срезове. Авангардната кинематика  се адаптира към морфологията на...