Статус съобщение

Active context: research

Bitewing

Уникален метод, който позволява да се видят страничните повърхности на зъбите. Използва се за ранно диагностициране на кариеси,дори преди клиничната им изява. Тази техника има  предимства пред конвенционалната рентгенография-

-виждат се добре страничните повърхности на зъбите

-само с една снимка се визуализират до 10 зъба

-по-малко рентгенови снимки означават по-малко дискомфорт за пациента при центрирането,както и по-малко облъчване

-ранната диагностика ще доведе до своевременно лечение

 

Извършва се:
  • София 1,
  • Пловдив 1,
  • София 2,
  • Пловдив 2,
  • Плевен