3D CBCT компютърна томография

Качество и детайли гарантирани от  последно поколение 3D Cone Beam компютърна томография. Удобно сканиране в легнало положение. Най-ниски рентгенови дози и изключително кратки времена за сканиране.

Нашият апарат за CBCT - SkyView постига прецизност на изследванията благодарение на комбинация от фактори: усилване на изображението, възможност за повишаване на разделителната способност, висока резолюция и CCD цифров сензор състоящ се от 7.4 микрона пиксела. извършваме 3D CBCT Изследвания, както на цялата челюст,  така и на избрани сектори.

Стандартната доза от 37     е 5% от дозата, генерирана от  конвенционалните CT, благодарение на пулсиращото рентгеново излъчване, ефективно усилване на изображението и подходящ диаметър FOV.

За да се избегнат грешки и да се прецизира изследването използваме методът Scout. Това е софтуер процедура за привеждане в съответствие, която включва две (Scout) рентгенови снимки, при изключително ниска доза, необходими за идентифициране центъра на обемната реконструкция. Тези визуализации гарантират, че няма грешки преди сканирането.

Сканирането  в легнало положение гарантира неподвижността на пациентите и стабилността на грабнака. Благоприятните условия за релаксация  са предпоставка за специфични изследвания, свързани с дихателните пътища и патологиите свързани със съня.