Статус съобщение

Active context: research

3DTS

Това е възможност да се разглеждат на компютърен екран последователно трансверзални срезове от избран участък,която се използва изключително често  в  имплантологията, защото предлага точни рентгенологични данни, перфектни за надеждни измервания.DTS е подробно изследване ,което дава информация в дълбочина на  избрания участък от горна или долна челюст използвайки минимално лъчение.

Изборът на зона на интерес се прави върху стандартна ортопантомограма.Програмата оформя 3D прозорец с размери 4/4/10см .

Надеждни 1:1 измервания

Веднага след нагласянето мощният софтуер ще създаде панорамно изображение  на 50 среза от избрания участък.Последователнато им преглеждане позволява 1:1 измервания с точност от 0,15мм pixel.

Има възможност виртуално да се постави имплант,за да определи подходящият размер и необходимите инструменти.

 

Извършва се:
  • София 1,
  • Пловдив 1,
  • София 2