Статус съобщение

Active context: research

TMC

 

 

Рентгенография на темпоромандибуларните стави (ТМС, TMJ)

Визуализират се двете стави – дясна и лява, като за сравняването им се правят  снимки със затворена и отворена уста.Използват се 7 различни програми.

Извършва се:
  • София 1,
  • Пловдив 1,
  • София 2,
  • Пловдив 2,
  • Плевен