Статус съобщение

Active context: research

Телерентгенография

  Идеално решение за ортодонти,орални и лицево-челюстни хирурзи. Използва се  най-често при планиране на ортодонтско лечение. Служи за определяне растежа на зъбите , лицевите съотношения спрямо стандартните норми и промените, които трябва да се направят.
Извършва се:
  • София 1,
  • Пловдив 1,
  • София 2,
  • Пловдив 2,
  • Плевен