Статус съобщение

Active context: research

Сегментни рентгенографии

Сегментна рентгенография/периапикална/

Визуализира целия зъб-корен и коронка.Използва се за диагностика на заболявания на зъбите,изменения около корените,при провеждане на кореново лечение,при хирургични интервенции.

В нашите лаборатории вече 14 год. се използва само паралелна техника за сегментните рентгенографии, поради редицата предимства, които имат

–използват специални филмодържатели за различните групи зъби

-изображението на зъбите е почти анатомично и идентично на големината им

-няма свръхпроекция на зъбите,понеже филмът не се притиска върху зъбната дъга

-максимално редуцирано изкривяване на образа и намаляване на облъчваната площ, следователно намаляване на дозата

Извършва се:
  • София 1,
  • Пловдив 1,
  • София 2,
  • Пловдив 2,
  • Плевен