Blog

0 comment(s)

Подготовка за скенер

Подготовка за 3D CBCT: Предварителна подготовка не е необходима. Преди изследването лаборанта ще Ви помоли да свалите всички метални предмети - обеци, верижки, гердани, протези, фиби, шноли от областта на главата. По време на процедурата е важно да не мърдате главата, да не говорите и преглъщате. Всеки пациент получава подробни инструкции, преди изследването.
Добрата диагностика е основа, за качествено стоматологично лечение.